W dniach 28 listopada - 1 grudnia zapraszamy w godz. 10-18 na stoisko nr 74 na Targach Ksiazki Historycznej w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie.

WYSZUKIWARKA

Szczegółowe dane o tytule.

Tytul:Białoru¶. Historia za miedz± ..

Autor: Kłopotowski Andrzej

ISBN:978-83-283-4001-5

Wydawca:Bezdroza

Cena:39,00 zl. 45,00 zl.

326 strony formatu 12 x 22,5 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Na skrzydełkach pogl±dowa mapa Białorusi i plan centrum Mińska. Wewn±trz ksi±żki 20 ilustracji, 35 mapek i planów oraz 92 ramki z ciekawostkami. Na końcu minirozmówki polsko-białoruskie. Helion, wyd. II, Gliwice 2018

Położona po s±siedzku Białoru¶ to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę warto: na ponowne "odkrycie" czekaj± m.in. wiekowe ko¶cioły i cerkwie, niszczej±ce synagogi, rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komunizmu. Białoru¶ bukolicznej kultury wiejskiej. Białoru¶ spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. Białoru¶ gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. Białoru¶ czerwono-zielona i niepokorna Białoru¶ biało-czerwono-biała. Białoru¶ to kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej podróży.

Spis tre¶ci
O autorze
Rozdział l. Zaproszenie na Białoru¶
Trasa 1. Zamki i pałace pogranicza białorusko-litewskiego
Trasa 2. Najciekawsze miejsca Witebszczyzny
Trasa 3. Trasa poleska
Trasa 4. Białoruski wschód
Trasa 5. Trasa olimpijska
Trasa 6. Z wizyt± u Orzeszkowej, Niemena, Mickiewicza i Kapu¶cińskiego
Trasa 7. Z Homla do Grodna
Trasa 8. Z północy na wschód
Trasa 9. Trasa zachodnia
Rozdział II. Informacje praktyczne
Rozdział III. Informacje krajoznawcze
Historia Białorusi
Współczesna Białoru¶
Ludno¶ć
Religia (prawosławie, katolicyzm, protestantyzm, judaizm, islam)
Język
Sztuka Białorusi
Sztuka ludowa
Strój ludowy
Ochrona dziedzictwa kulturowego

Zwiedzanie Białorusi
1. Mińsk i okolice (Zastaw, Raków, Kojdanów, Skansen Dudutki, Skansen Stroczyca)
2. Białoru¶ zachodnia (Grodno, Szlak Elizy Orzeszkowej, Brzostowica Wielka, Wołkowysk, Wołpa, Słonim, Żyrowice, Szczuczyn, Wasiliszki Stare, Wysokie Litewskie, Kamieniec Litewski, Puszcza Białowieska, Bereza Kartuska, Prużana, Kosów Poleski, Różana,
3. Polesie (Brze¶ć, Kobryń, Zakoziel, Pińsk, Turów)
4. Białoru¶ ¶rodkowa (Lida, Szlak Niemna, lwie, Holszany, Boruny, Krewo, Smorgonie, Oszmiana, Nowogródek, Nie¶wież, Kleck, Mir, Baranowicze)
5. Białoru¶ północna (Witebsk, Połock, Orsza, Brasław, Głębokie, Postawy, Budsław, Naroczański Park Narodowy, Borysów, Region lepelski)
6. Białoru¶ wschodnia (Homel, Mohylew, M¶cisław, Szkłów, Bychów, Bobrujsk)

Słowniczek polsko-białoruski
Minirozmówki (zestawienie tematyczne)

Pozycje o tematyce pokrewnej.

Tytuł:Litwa. W krainie bursztynu .

Autor: Kłopotowski Andrzej Lubina Michał Apanasewicz Agnieszka

ISBN:978-83-283-0124-5

Wydawca:Bezdroza

264 strony formatu 12 x 22,5 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Na skrzydełkach pogl±dowa mapa Litwy i plan centrum Wilna. Wewn±trz ksi±żki 20 ilustracji, 35 mapek i planów oraz 92 ramki z ciekawostkami. Na końcu minirozmówki polsko-litewskie. Helion, wyd. I, Gliwice 2015...Więcej...

Tytuł:Smak Kresów tom 1. W¶ród jezior i mszarów Wileńszczyzny. Przewodnik krajoznawczo-historyczny .

Autor: R±kowski Grzegorz

ISBN:

Wydawca:Rewasz

Cena:35,00 zl. 44,00 zl.

368 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 368 str formatu B6. Liczne zdjęcia, mapki, plany, rysunki, kolorowa mapka opisywanego obszaru na wyklejce, broszura szyta nićmi, oprawa twarda. Oficyna Wydawnicza "Rewasz", wyd. II. Pruszków 2016....Więcej...

Tytuł:Smak Kresów 2. Czar Polesia. Przewodnik krajoznawczo-historyczny

Autor: R±kowski Grzegorz

ISBN:83-85557-92-X

Wydawca:Rewasz

Cena:55,00 zl. 69.00 zl.

Dodruk w drukarni cyfrowej 600 stron formatu B6 (16,5 x 12 cm), 32 strony ze zdjęciami barwnymi, około 300 ilustracji czarno-białych, ponad 50 mapek i planów, zał±cznikowe barwne mapki ogólne Polesia, broszura szyta nićmi. Oprawa twarda. Oficyna Wydawnicza "Rewasz", wyd. I. Pruszków 2001....Więcej...

Tytuł:Litwa. Przewodnik. Wydanie 2014

Autor: Krzywicki Tomasz

ISBN:978-83-62460-63-2

Wydawca:Rewasz

Cena:36,00 zl. 44,00 zl.

464 strony formatu B6, kolorowa wkładka 32 str, 105 mapek i planów miejscowo¶ci, okładka miękka ze skrzydełkami, wewn±trz skrzydełek schematyczna mapa Litwy oraz barwny plan Starego Miasta w Wilnie. Wyd. II poprawione, Oficyna Wydawnicza ?Rewasz?, Pruszków 2014...Więcej...

Tytuł:Katyń, Smoleńsk, Kozielsk. Mapa 1:100 000, opracowana i wydana pod kierunkiem Piotra Kamińskiego

Autor:praca zbiorowa

ISBN:978-83-60641-15-6

Wydawca:PTR Kartografia

Cena:8,00 zl. 10,50 zl.

Miejsce ludobójstwa inteligencji polskiej - jeńców z obozu w Kozielsku - IV-V 1940 r....Więcej...

Tytuł:Brze¶ć. Mapa w skali 1:300 000. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1933 r

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-56-2

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:8,00 zl. 11,00 zl.

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 56 - Brze¶ć. Wydanie pierwsze. Warszawa 2005...Więcej...

Tytuł:Dyneburg. Mapa w skali 1:300 000

Autor:praca zbiorowa

ISBN:978-83-87771-39-3

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:15.00 zl. 18.00 zl.

reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1933 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2007...Więcej...

Tytuł:Łuniniec. Reedycja ark. 58. Mapa operacyjna w skali 1:300 tys. z 1928 r.

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-26-0

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:8,00 zl. 11,00 zl.

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003...Więcej...

Tytuł:Mińsk. Reedycja ark. 48. Mapa operacyjna w skali 1:300 tys. z 1929 r.

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-25-0

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:8,00 zl. 11,00 zl.

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1929 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003...Więcej...

Tytuł:Nowogródek. Reedycja ark. 47. Mapa operacyjna w skali 1:300000 Z 1928 r

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-33-3

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:8,00 zl. 11,00 zl.

Reedycja map operacyjnych Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. Arkusz 47 - Nowogródek. Reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1928 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2001...Więcej...

Tytuł:Pińsk. Reedycja ark. 57. Mapa operacyjna w skali 1:300 tys. z 1933r.

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-27-0

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:8,00 zl. 11,00 zl.

Mapa w skali 1:300 000, reprint arkusza mapy operacyjnej WIG z 1933 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003...Więcej...

Tytuł:Polska. Mapa fizyczna w skali 1:1 250 tys. Reedycja mapy wydanej w 1939 r.

Autor:praca zbiorowa

ISBN:83-87771-10-4

Wydawca:Centrum Kartografii

Cena:11,00 zl. 14,39 zl.

Reedycja mapy wydanej przez Instytut Kartograficzny im. E. Romera. Lwów 1939 r. Wydanie pierwsze. Warszawa 2003...Więcej...