Księgarna internetowa. Kompleksowa oferta przewodników i map dla prawdziwego turysty. Stosujemy - system bezpiecznych p3atnosci online. Obslugujemy paczkomaty INPOST. Kolejność zakupów: WYSZUKIWARKA >> KOSZYK >> FINALIZACJA >> PODSUMOWANIE. Witamy i życzymy udanych zakupów

WYSZUKIWARKA

Szczegółowe dane o tytule.

Tytul:Szlachta w Bieszczadach i na Pogórzu. Czasy saskie i stanisławowskie ..

Autor: Bajda Łukasz

ISBN:978-83-7530-476-3

Wydawca:

Pozycja czasowo niedostępna

416 stron formatu B5 (16,5 x 24,5 cm) plus 16 stron barwnych. 19 ilustracji Oprawa twarda Ruthenus, wyd. II uzupełnione i poprawione, Krosno 2018

Książka obrazuje aktualny stan wiedzy na temat szlacheckiej przeszłości ziemi sanockiej
Jest zarazem rozszerzoną wersją pracy doktorskiej autora.

Osiemnastowieczna szlachta sanocka doczekała się swojego portretu literackiego w twórczości Wincentego Pola i Zygmunta Kaczkowskiego. Obaj twórcy w swoich dziełach chętnie czerpali z tradycji ustnej, bardzo żywej w Sanockiem w I poł. XIX w.

Ta praca natomiast jest próbą całościowego opisania szlachty zamieszkałej w ziemi sanockiej w XVIII w. zarówno pod względem gospodarczym, politycznym, wojskowym, religijnym, jak i w sprawach dotyczących pochodzenia i wykształcenia.

Podstawowym materiałem źródłowym tej publikacji są księgi relacji Sądu Grodzkiego Sanockiego z lat 1701-1772. Zawarte w nich zapisy dostarczają informacji o niemal wszystkich sferach życia ówczesnej szlachty sanockiej. Ramy chronologiczne pracy obejmują okres saski i pierwsze lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, które dla mieszkańców ziemi sanockiej zakończyły się w 1772 r. po pierwszym rozbiorze. Rozdział pierwszy w związku ze swoją tematyką ma charakter retrospektywny, z kolei pozostałe w nielicznych miejscach. wykraczają poza lata 1697-1772. Obszerne aneksy są uzupełnieniem informacji przedstawionych w poszczególnych rozdziałach. Zawarte w nich dane stanowią klucz do poruszania się w dziejach opisanej społeczności Wśród aneksów najbardziej obszerny jest pierwszy, na który składa się ponad 50 tablic genealogicznych rodzin szlacheckich ziemi sanockiej.

Spis treści

WSTĘP
RODOWODY SZLACHTY SANOCKIEJ
Liczebność
Pochodzenie szlachty sanockiej
Szlachta gniazdowa ziemi sanockiej
- Balowie h. Gozdawa
- Bukowscy h. Ossoria
- Dwerniccy h. Sas
- Dydyńscy h. Gozdawa
- Humniccy h. Gozdawa
- Kornaszewiczowie vel Kornasiewiczowie
- Leszczyńscy h. Korczak
- Pełkowie h. Ossoria
- Polańscy h. Sas
- Stanowie h. Gozdawa
- Tyrawscy h. Ossoria
Rodziny szlacheckie wywodzące się z innych obszarów Rusi Czerwonej
- Fedorowiczowie-Jackowscy
- Fredrowie h. Bończa
- Krasiccy h. Rogala
- Maliccy h. Junosza
- Truskolascy h. Ślepowron
- Ustrzyccy h. Przestrzał
- Wisłoccy h. Sas
- Wapowscy h. Nieczuja
Rodziny z pozostałych regionów Rzeczypospolitej
Województwo krakowskie
Mazowsze i Podlasie
Województwo sandomierskie
Wielkopolska
Rodziny obce
Drobna szlachta
Rodziny magnackie związane z ziemią sanocką

STATUS WŁASNOŚCIOWY I ROZWARSTWIENIE STANU SZLACHECKIEGO
Szlachta posiadająca dobra w ziemi sanockiej
w świetle taryf dymów z 1715 i 1735 r
Ossolińscy
Balowie
Wasilkowscy
Ogińscy
Grabińscy
Stadniccy
Orzechowscy
Lipscy
Leszczyńscy
Wapowscy
Grodziccy
Dubrawscy
Firlejowie
Bukowscy
Mniszchowie
Lubomirscy
Wisłoccy

Inne rodziny posiadające dobra w ziemi sanockiej w XVIII w
Magnateria
Szlachta drobna
Królewszczyzny
Dzierżawy
Rozwój gospodarczy dóbr

Jak mieszkała szlachta sanocka?
Zamek w Lesku
Fortalitium w Olszanicy
Zamek w Baligrodzie
Zamek w Hoczwi
Zamek w Nowotańcu
Zamek w Dąbrówce (Starzeńskiej)
Dwory i dworki
Świat rzeczy szlachty sanockiej
Pieniądze

ELITY URZĘDNICZE
Na szczeblu krajowym
Urzędy centralne i dygnitarie
Pozostałe urzędy senatorskie
Na szczeblu lokalnym
Urzędy ziemskie niesenatorskie
Urząd i kancelaria grodzka sanocka.

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA l SAMORZĄDOWA SZLACHTY SANOCKIEJ
Ziemia sanocka w strukturze samorządu szlacheckiego Rusi Czerwonej
Udział szlachty sanockiej w sejmiku i zgromadzeniach partykularnych
Sanocka reprezentacja sejmowa i udział w elekcjach
Konfederacje
Konfederacja dzikowska (listopad 1734-1736)
Konfederacja radomska
Konfederacja barska
Deputaci na Trybunał Koronny
Inne funkcje powierzane na sejmiku
Marszałkowie
Asesorowie
Poselstwa niesejmowe i komisje
Sądy kapturowe
Trybunał Skarbowy Radomski i sprawy podatkowe
Wynagrodzenie i ponoszone koszty
Klientela polityczna i rywalizacja stronnictw

WOJSKO
Działania wojenne
Rozbójnictwo karpackie i jego zwalczanie
Sprawa rozbójnictwa na sejmiku wiszeńskim i zgromadzeniach sanockich w XVIII w
Oddziały prezydialne ziemi sanockiej
Pospolite ruszenie i wojska powiatowe jako wsparcie armii koronnej. Wybraniectwa
Służba w armii koronnej
Obciążenia na rzecz wojska i nadużycia armii koronnej

STRUKTURA WYZNANIOWA
Przynależność ziemi sanockiej do struktur kościelnych
- Kościół łaciński
- Kościół wschodni
- Wyznania protestanckie
Prawo patronatu
Fundacje kościelne
Zapisy testamentowe na rzecz Kościoła katolickiego
Zapisy testamentowe na rzecz cerkwi unickich
Duchowni - Kościół łaciński
Kościół wschodni
Opieka społeczna i działalność charytatywna

WYKSZTAŁCENIE I ELITY INTELEKTUALNO-KULTURALNE
Szkolnictwo parafialne
Kolegia zakonne
Edukacja zagraniczna i podróże edukacyjne
Edukacja uniwersytecka
Elity intelektualne
Biblioteki i księgi w spisach mobiliów
Znaczenie edukacji dla szlachty sanockiej i ponoszone koszty
Szlachcianki

ANEKSY
ANEKS i - Tablice genealogiczne
ANEKS 2 - Opisanie dworu zahutyńskiego
ANEKS 3 - Urzędnicy
ANEKS 4 - Deputaci i komisarze
ANEKS 5 - Posłowie sejmowi ziemi sanockiej
ANEKS 6 - Uchwały na sanockich sejmikach i innych. zgromadzeniach
ANEKS 7 - Dowódcy oddziałów prezydialnych ziemi sanockiej
ANEKS 8 - Poezja barska
NAPISY NA KATAFALKU w czasie pogrzebu Franciszka Pułaskiego, rotmistrza konfederacji koronnej, w potyczce z Moskalami postrzelonego w Lisku w kościele farnym 1769 odprawionego
NADGROBEK NA ODGŁOS ŚMIERCI KS JMCI KAJETANA SAPIEHY napisany od JWJejMć Panny Marjanny Bukowskiej kasztelanki sanockiej dnia 29 maja 1771
BIBLIOGRAFIA
Źródła rękopiśmienne
Źródła drukowane
Opracowania
INDEKSY

Pozycje o tematyce pokrewnej.

Tytuł:Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty .

Autor: Luboński Paweł (red.)

ISBN:978-83-8122-003-3

Wydawca:Rewasz

408 stron formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 100 zdjęć czarno-białych w tekście, 51 szczegółowych mapek i planów miejscowości, 18 rysunków. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Rewasz, wyd. XVII zmienione i zaktualizowane, Pruszków 2018...Więcej...

Tytuł:Bieszczady w PRL-u. Cz. 3. .

Autor: Potaczała Krzysztof

ISBN:978-83-7576-248-0

Wydawca:Bosz

Cena:29,00 zl. 29,00 zl.

128 strony, format B5 (240 x 165 mm), 71 ilustracji, oprawa twarda. Wydawnictwo BOSZ, wyd. I poprawione, Olszanica 2015

...Więcej...

Tytuł:Bieszczady. Tam gdzie diabły, hucuły i ukraińce

Autor: Kryciński Stanisław

ISBN:978-83-63526-48-1

Wydawca:Libra.pl

Cena:35,00 zl. 45,00 zl.

232 strony formatu A5 (20,5 x 13,5 cm), oprawa twarda. 105 ilustracji czarno-białych, w tym zdjęcia Autora w młodym wieku, 8 map i planów. załącznikowych planów miast i map. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie I, Rzeszów 2014...Więcej...

Tytuł:Bieszczady. Od Komańczy do Wołosatego .

Autor: Kryciński Stanisław

ISBN:978-83-951216-7-8

Wydawca:Libra.pl

Cena:41,00 zl. 50,00 zl.

276 stron formatu A5 (20,5 x 13,5 cm), oprawa twarda. 62 ilustracje czarno-białe, 9 map i planów. Wydawnictwo Libra.pl, wydanie II, Rzeszów 2018...Więcej...