Księgarna internetowa. Kompleksowa oferta przewodników i map dla prawdziwego turysty. Stosujemy - system bezpiecznych platnosci online. Obslugujemy paczkomaty INPOST. Kolejnosc zakupów: WYSZUKIWARKA >> KOSZYK >> FINALIZACJA >> PODSUMOWANIE. Witamy i życzymy udanych zakupów

Witam pięknie,

Parę nowych pozycji ujrzało światło dzienne, o czym poniżej:

Tytuł: Baskowie. Mity, wierzenia i obyczaje

Autor: Ruiz Lardizabal Jorge

ISBN: 978-83-8122-002-6

Cena: 33,00 zł

267 stron formatu A5, 22 rysunki,Rewasz, wyd. II, Pruszków 2018

Autor pisze we wstępie skąd się wzięli Baskowie oraz o zachowaniu baskijskich zwyczajów. W dalszych rozdziałach przedstawia: najstarsze bóstwa, świat bogów, demonów i duchów, olbrzymów, magię i przesądy, kulty i inne osobliwości (jak mowę gwizdaną i mowę krzyczaną). Przedstawia też jak zostało wprowadzone chrześcijaństwo i jaki jest jego lokalny koloryt. Kraj Basków leży naprawdę za górami. Jego mieszkańcy to Euskaldunowie, nazywani Baskami od tak dawna, że chyba już tak pozostanie. Nie są zachwyceni, gdy się mówi, że ich kraj leży w Hiszpanii. Mają przeświadczenie swej odrębności, nie tylko etnicznej i językowej, także narodowej. Są wśród nich i tacy, którzy nie chcą mieć nic wspólnego także z państwem hiszpańskim. Kraj Basków, zielone Euskadi, Vascongadas jakiejkolwiek użyjemy nazwy, znajdziemy się wobec niekończącej się listy pytań, wątpliwości i zagadek. Skąd pochodzą, jakie są korzenie ich języka, dlaczego trwa tam napięcie i czy widać kres terrorystycznych akcji ETA? Takie pytania wskazują, jak mało wiemy o tym kraju i jego ludziach. Jorge Ruiz Lardizabal ofiarowuje nam szansę innego spojrzenia, głębszego wniknięcia w kulturę jego kraju.

Tytuł: Almanach Karpacki Płaj 54, półrocznik Towarzystwa Karpackiego - jesień 2017

Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Lubońskiego i Andrzeja Wielochy

ISBN: 978-83-85258-63-6. ISSN 1230-5898 (54)

Cena: 30,00 zł

216 stron + kolorowa wklejka 16 str, 92 ilustracje - zdjęcia czarno-białe i rysunki, 12 mapek i planików. Towarzystwo Karpackie & Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa - Pruszków 2017

Spis treści
Leszek Rymarowicz, Wokół historii Teatru Huculskiego z Żabiego (1933-1939)
Leszek Rymarowicz, Pro sławnyj ta zabutyj Huculśkyj teatr z Żabja (1933-1939)
Jurij Nesteruk, Premier - badaczem połonin wschodniokarpackich
Robert Gawkowski, Leszek Rymarowicz, Stefan Jarociński - inżynier z obserwatorium na Pop Iwanie
Andrzej Wielocha, Na rzymskim płaju w Karpatach
Juliusz Marszałek, Łukasz Snihur z Pohara - budowniczy cerkwi bojkowskich
Witold Grodzki, W jarze Menczyła, czyli znowu o słupkach granicznych
Bogusław Tomaszewski, Między Wielką Rawką a Trójstykiem, czyli co pozostało z przedwojennej granicy polsko-czechosłowackiej
Maciej Śliwa, Obóz konfederatów barskich pod Barwinkiem
Tadeusz Trajdos, Bogusza w świetle wizytacji XVIII wieku
Dominik Księski, Przejście Łuku Karpat - teoria i praktyka
Jerzy Montusiewicz, O lubelskiej sesji "pasterstwo w Karpatach"
Piotr Krzywda, Ludwiki Włodek historie ze Spisza. Trudne dzieje pogranicza

Tytuł: Alpejskie czterotysięczniki. Drogi normalne na najwyższe szczyty Alp

Autor: Richard Goedeke

ISBN: 978-83-7136-221-7

Cena: 59,00 zł

256 stron formatu B6 w kolorze, 45 mapek pokazujących przebieg tras, wielka liczba kolorowych zdjęć. Tytuł oryginału: 4000er. Die Normalrouten auf alle Viertausender in den Alpen. Sklep Podróżnika, wyd. III, Warszawa 2018

"Alpejskie czterotysięczniki są wspaniałe - wysokie, zimne i dzikie..." - to pierwsze słowa tego przewodnika. Są one jednak bardzo różne. Są wśród nich szczyty, na które z racji ich niedostępności wejdą tylko nieliczni; są też takie, które dostępne są niemal dla każdego sprawnego turysty górskiego. Opisane trasy to zwykle klasyczne drogi, którymi wdzierali się na wierzchołki pierwsi zdobywcy. W większości są to trasy łatwe i nieco trudne. Niemniej nawet takie klasyczne drogi mogą być poważnym wyzwaniem. W zależności od pory roku i zmieniających się warunków atmosferycznych można odnieść wrażenie, że jest to zupełnie inna, nowa i zupełnie nieznana trasa.

class=""Każdemu ze szczytów poświęcono rozdzialik. Oprócz opisu drogi podane są informacje o trudnościach trasy, jej długości, jakości skały oraz niebezpieczeństwach. Do każdego opisu dołączona jest mapka pokazująca przebieg drogi. Na końcu książki zamieszczono literaturę oraz spis czterotysięczników.

Tytuł: W dolinie Żylicy. Ze studiów nad architekturą drewnianą Beskidu Śląskiego

Autor: Ewa Kubica

ISBN: 978-83-949430-1-1

Cena:34,00 zł

Format 210×270 mm, 204 strony na kredzie, ponad 100 ilustracji (rysunki, plany, mapki). Epigraf, wyd. I, Gliwice 2018.

Książka jest zapisem badań prowadzonych w dolinie Żylicy w latach 1983-85. Jest jednocześnie zapisem przestrzeni utraconej, bowiem rzeczywistości zobrazowanej na rysunkach sprzed trzydziestu lat dzisiaj już nie ma.

Tytuł: Kapliczki nasze sercu bliskie. Szczawnica - Szlachtowa - Jaworki

Autor: Piotr Krzywda, Kazimierz Majerczak

ISBN: 978-83-944717-5-0

Cena: 47,00 zł

Format A5 200×145 mm, 224 strony w kolorze i na kredzie, ponad 200 ilustracji (zdjęcia, reprodukcje starych fotografii i rysunków), oprawa twarda. Oddział Pieniński PTTK w Szczawnicy, wyd. I, Szczawnica 2017

Celem tej książeczki, swoistej kapliczkowej monografii, jest ocalenie od zapomnienia zdarzeń i faktów z życia mieszkańców obcej gminy Szczawnica, zarówno pojedynczych osób jak i całych społeczności, gdyż wspólnie tworzą one historię tego terenu, a poprzez to stają się cząstka dziejów całego kraju. Warto mieć świadomość, że nawet tak drobne, kruche i nietrwałe obiekty, jakimi bez wątpienia są kapliczki, to świadkowie historii: osobistej, rodzinnej, regionalnej, a niektóre nawet tej wielkiej - narodowej i światowej. Są one także, a może przede wszystkim, świadectwem żarliwej wiary i pobożności tutejszych mieszkańców. Dowody na to znajdują się w tej książce, gdzie niemi świadkowie historii, ze Szczawnicy Niżnej i Wyżnej, Szlachtowej, Jaworek oraz Białej i Czarnej Wody, naraz przemówili.

Opisano łącznie 91 kapliczek z tego ze Szczawnicy Niżnej - 20, Wyżnej - 32, Szlachtowej - 8, Jaworek - 18, Białej Wody - 7 i Czarnej Wody - 6.

Zapowiadam jednocześnie, że w ciągu najbliższych kilku dni ukaże się jeszcze jedno dzieło, mianowicie:

Tytuł: Pienińska apteka

Autor: Ludwik Frey

ISBN: 978-83-8122-001-9

Cena: 40,00 zł

130 stron formatu A5, całość w kolorze, 93 ilustracje, okładka miękka. Rewasz, wyd. I, Kraków - Pruszków - Szczawnica 2018

Znajomość roślin w polskim społeczeństwie jest, mówiąc delikatnie, dość przeciętna. Toteż, można powiedzieć, że podstępnie ukrytym zamiarem autora tego opracowania było, podobnie jak w trzech wcześniej wydanych książkach o roślinach pienińskich, nakłonienie Czytelników, zwłaszcza miłośników Pienin i ich przyrody (zwłaszcza flory), do bliższego zapoznania się z kilkudziesięcioma gatunkami roślin występujących na tym terenie.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na nasze strony rewasz.pl oraz rewasz.com.pl.

Adam Kulewski

Rewasz ul. Warszawska 55

05-820 Piastów

+48 601 093 722

N E W S L E T T E R

Regulamin księgarni internetowej rewasz.com.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej "Rewasz" działająca pod adresem www.rewasz.com.pl (zwana dalej Księgarnią), prowadzona jest przez firmę "Rewasz" Antoniak i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. Dobra 5/36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000047233, NIP: 534-000-67-48, Regon: 006376083.

1.2. Pod pojęciem towaru rozumie się ksiażki, mapy oraz płyty CD dostępne w Księgarni i prezentowane na stronie internetowej www.rewasz.com.pl.

1.3. Towary prezentowane w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

1.4. Podstawowe pojęcia - zob. Definicje

Definicje

§ 2. Zasady składania zamówień

2.1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Księgarni, z wyjątkiem przerw przewidzianych na prace konserwacyjne strony internetowej.

2.2. Kupujący wybiera towar i składa zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.rewasz.com.pl. Po przesłaniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy.

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy kupno-sprzedaż. Księgarnia zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar zgodnie z przyjętym zamówieniem, Kupujący zaś zobowiązuje się zapłacić za towar, który zamówił oraz pokryć koszty jego wysyłki.

2.4. Jeżeli towar nie jest już dostępny (wyczerpany nakład), Księgarnia poinformuje o tym Kupującego. Księgarnia ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar, Księgarnia dokona zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni na konto wskazane przez Kupującego.

2.5. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego względnie wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, w terminie 14 dni, na konto wskazane przez Kupującego.

2.6. Zamówienia można również składać:

- pocztą elektroniczną: rewasz@rewasz.com.pl

- telefonicznie: 22 798-33-84 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15)

- pisemnie na adres: Oficyna Wydawnicza "Rewasz", ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów

§ 3. Cena towaru

3.1. Cena podana przy tytule towaru jest wyrażona w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT.

3.2. Cena podana przy kazdym towarze jest wiążąca od chwili złołenia zamówienia przez Kupującego.

3.3. Cena nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru w momencie wyboru rodzaju dostawy przez Kupującego.

3.4. Informacje dotyczące dostępnych rodzajów dostawy oraz kosztów wysyłki można znaleźć w dziale - "Zasady wysyłki".

Zasady wysyłki

3.5. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz wprowadzania nowych towarów. Uprawnienie do zmiany ceny nie ma wpływu na cenę towaru objętego zamówieniem złożonym przed dokonaniem zmiany.

§ 4. Formy płatności

4.1. Ksiegarnia oferuje następujące formy płatności:

- za pobraniem - Kupujący płaci za przesyłkę przy odbiorze listonoszowi/w urzędzie pocztowym/ kurierowi/w paczkomacie (w zależności od wyboru formy dostawy)

- przelewem na rachunek bankowy nr 05 1020 1156 0000 7902 0010 4927

- kartą kredytową, bądź przelewem24 (płatności te obsługiwane są przez serwis Dotpay),

gotówką przy odbiorze towaru w biurze wydawnictwa, w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 55 (biurowiec Marcon, I p.), od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15

Więcej informacji dotyczących płatności można znależć w dziale - "Zasady płatności".

Zasady płatności

§ 5. Realizacja zamówienia

5.1. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostepność określonego w zamówieniu towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Księgarnię wysyłane jest w formie e-mail.

5.2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

- w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową - z chwilą, gdy należność w pełnej wysokości wpłynie na rachunek bankowy Księgarni, wskazany w § 4.

- w przypadku płatności za pobraniem lub płatności gotówką - z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Ksiegarnię.

5.3. Wysyłka zamówienia następuje w terminie 48 godz. - od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji - przy czym uwzgledniane sa tu tylko dni robocze.

5.4. Zamówienie może zostać zmodyfikowane bądź anulowane przez wysłanie e-maila na adres: rewasz@rewasz.com.pl, względnie telefonicznie - numer 22 798-33-84, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane - tzn. przekazane do wysyłki.

5.5. Ksiegarnia realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex - Kurier 48 standard), firmy kurierskiej FedEx, paczkomatów InPost, kurierem. Zamówienie zrealizować można także przez odbiór osobisty w biurze Oficyny Wydawniczej "Rewasz", Piastów, ul. Warszawska 55, (biurowiec Marcon, I p.), od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15.

5.6. Ksiegarnia realizuje wysyłki poza granice Polski. Do wartości zamówienia dolicza się wtedy koszty wysyłki na dany kontynent.

5.7. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.

5.8. Księgarnia, do każdego zamówienia, dołącza paragon fiskalny sprzedaży; na życzenie Kupującego wystawia także fakturę VAT.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

6.2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, (można wykorzystać załączony niżej formularz) i wysłane dowolnym kana3em porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres rewasz@rewasz.com.pl

b. w formie listownej, na adres Rewasz, ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów

Formularz odstąpienia od umowy

6.3. Księgarnia niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

6.4. W wypadku skorzystania przez Kupujacego z prawa odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zwrócić towar Księgarni niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty złożenia oświadczenia na adres Księgarni.

6.5. Sposób zwrotu towaru ustalą miedzy sobą Kupujący i Księgarnia.

6.6. W wypadku odstąpienia od umowy (koszt dostarczenia zwracanego towaru wysyłki do Księgarni ponosi Kupujący) i żadnych innych kosztów z tytułu zwrotu towaru nie ponosi.

6.7. Zwracany towar należy przesłać na adres: Rewasz, ul. Warszawska 55, 05-820 Piastów. Razem z towarem należy zwrócić otrzymany dowód zakupu (paragon, faktura).

6.8. Ksiegarnia gwarantuje zwrot kwoty równiej cenie towaru oraz kosztów dostawy. Koszty odesłania pokrywa Kupujący. Księgarnia nie przyjmuje zwrotu w formie przesyłki za pobraniem.

6.9. Po przyjęciu przez Księgarnię przesyłki ze zwracanym towarem, należne pieniądze zostaną odesłane, na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.

§ 7. Reklamacje

7.1. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji towaru w ciągu 2 lat od daty zakupu.

7.2. Reklamacje należy zgłosić w formie e-maila, telefonicznie, względnie pisemnie do Księgarni.

7.3. Księgarnia rozpatrzy reklamacje w ciągu 3 dni od jej otrzymania.

7.4. W przypadku uznania reklamacji, Ksiegarnia wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaze sie niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład), zwróci należność za towar podlegający reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub zaproponuje inny towar spośród dostępnych w Ksiegarni. W przypadku uznania reklamacji, Ksiegarnia zwróci poniesione przez Kupującego koszty odesłania reklamowanego towaru.

§ 8. Ochrona danych osobowych

8.1. Dokonując zakupu w Księgarni, Kupujący wyraża zgode na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.

8.2. Administratorem danych osobowych jest "Rewasz" Antoniak i Wspólnicy sp. j.

8.3. Dane osobowe podlegaja ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

8.4. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich oraz żadania usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Księgarnia dokłada należytej staranności, aby opis prezentowanych towarów jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji strony internetowej, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przy realizacji zamówienia.

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z pó1n. zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

9.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 marca 2015 r.

9.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rewasz.com.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wczejniejszych wersji Regulaminu, wiążące sa zapisy obowiązujace w dniu złożenia zamówienia.